Power of flower - I. gold earrings

Original handmade gold  earrings, width 25 mm, length total 38 mm. Gold 14 K, matte finish, halmark. Matching ring available. Delivery time up to 3-4 weeks. Free of charge delivery in Czech Republic.  Matching ring:    Síla květu  / Power of Flower 

34,900.00 Kč

VLTAVÍN - naleziště tohoto unikátnáho drahokamu se nachází pouze v Čechách. Patří do geologické rodiny tektitů a vznikl po dopadu meteoritu o velikosti 1 km před 15 miliony lety na území dnešního Bavorska a následným přetavením a sloučením růyných druhů hornin které byly v dusledku dopadu vyhozeny do zemské atmosféry a jejich následném dopadu na území dnešních Čech. Barevná škála je od jasně po temně zelenou a žádný Vltavín není stejný, jedná se tedy o unikát i z tohoto hlediska.

MOLDAVIT - the deposit of this unique gemstone is found only in Czech Republic. It belongs to the geological family of tektites and was formed after the impact of a 1 km big meteorite 15 million years ago on the territory of today's Bavaria (Germany) and the subsequent remelting and merging of various types of rocks that were thrown into the earth's atmosphere as a result of the impact and their subsequent impact on the territory of today's locations. The color range is from light to dark green and not a piece is the same, so the gemstone is unique from this point of view as well.