OBCHODNÍ PODMÍNKY / BUSINESS CONDITIONS 

Všeobecné Obchodní podmínky (dále jen 'VOP)

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod prodávajícího, jenž je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.anavieshop.com (dále jen "webová stránka" nebo "webové rozhraní")

Provozovatelem, majitelem a správcem webové stránky je společnost Cosmoincentive s.r.o., IČO: 26167832, se sídlem Charvátova 3, Praha 1, 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76349 (dále jen "Společnost" nebo "Prodávající).

Článek 1 Základní ustanovení

1.A/ Spotřebitelem nebo zákazníkem je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti a též samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná. Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník").

Společnost není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

1.B/ Kupní smlouvou nebo Smlouvou o dílo (objednávka v elektronické podobě) se rozumí koupě nebo objednání zboží v eshopu anavi.com, jakož i vytvoření výrobku na zakázku, přičemž Společnost převede na zákazníka vlastnické právo ke zboží a závazek objednavatele (zákazníka) je zaplatit za to společnosti dohodnutou cenu, dle stanovených podmínek. Kupní smlouva - objednávka musí být uzavřena v elektronické-písemné formě. Potvrzením, odesláním objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření Smlouvy.

1.C/ Uzavřená Smlouva bude uložena u prodávajícího a kupující k ní má přístup po dobu tří let ode dne uzavření Smlouvy. Smlouva se uzavírá výhradně v českém jazyce.

1.D/ Podmínkou platnosti elektronické objednávky/smlouvy je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání zboží zadal.

1.E/ Prodej zboží prostřednictvím webové stránky eshopu anavieshop.com je prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího.

1.F/ Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu anavieshop.com je informativního charakteru.

1.G/ Kupující si odesláním elektronické objednavky zboží u prodávajícího objednává a ten na základě této objednavky zadává výrobu u třetích stran. Zboží, které je na skladě odešle prodávající do dvou pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího. V některých případech je zboží v nabídce jako unikát a jeden prodejní originál,

Článek 2 Dodání zboží, Dodací lhůty, poplatky za doručení, balné

2.A-1/ celozlaté šperky - dodací lhůta je cca 3-4 týdny od přijetí platby na účet prodávajícího. V exponovaných obdobích jako Vánoce, Valentýn může být dodací lhůta delší. Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím

2.A-2/ šperky s broušenými drahokami - dodací lhůta je cca 5-6 týdnů od přijetí platby na účet prodávajícího. V exponovaných obdobích jako Vánoce, Valentýn může být dodací lhůta delší. Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím

2.B/ ostatní zbož, pokud je skladem, expedujeme do dvou pracovních dnů

2.C/ Poštovné u šperků stejně tak jako dárkové balení je zdarma. K odeslání šperků používáme společnost DHL nebo Českou Poštu (nebo jiné dopravce, dle okolností) a to i při zpětném vrácení, reklamaci a podobně.

2.D/ Poštovné a balné u ostatních výrobků je zdarma. Dárkové zabalení je zpoplatněno částkou Kč 300.-

2.E/ V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen další pokus uhradit předen na účet prodávajícího.

2.F/ Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl přepravciům a tím i jeho subdodavatelům, údaje týkající se kupujícího, a to pouze v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

Článek 3 Způsoby úhrady

Prodávající požaduje úhradu plné kupní ceny zároveň s odesláním objednávky. Po úhradě bude vystaven daňový doklad k platbě a elektronicky zaslán kupujícímu.

3.A/ online platbou na bankovní účet prodávajícího č. ú.: 2141074002/5500, vedený u Raiffeisen Bank. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky

3.B/ zabezpecenou online platbou prostřednictvím debetní karty

3.C/ platba dárkovým poukazem vydaným prodávajícím (viz samostatně "Dárkové poukazy") Dárkový Poukaz/Gift Voucher

3.D/ hotově při předání (pouze na území Prahy -popřípadě dle domluvy)

Článek 4 Použité materiály a související upozornění

A/ ŠPERKY

A.1 Šperky jsou vyráběny ze zlata, drahých kamenů, nebo přírodních perel a jsou označeny platnými státními značkami Českého puncovního úřadu, které dokládají, že jsou vyrobeny z deklarovaných materiálů, které odpovídají platným evropským normám.

A.2 Při nošení šperku se u některých lidí může objevit alergická reakce na zlato a drahé kovy, která se projevuje zejména změnou barvy kůže nebo vyrážkou v okolí místa nošení. Tento jev není způsoben vadou materiálu nebo šperku a Společnost za něj nenese žádnou zodpovědnost. V případě výskytu alergie doporučujeme navštívit lékaře.

A.3 Vlivem vnějších vlivů působících na šperk může dojít k tomu, že některé jeho části dočasně změní svoji původní barvu.

Příčinou mohou být:

*Kontakt šperku s čisticími prostředky

*Kontakt šperku s kosmetický přípravky

*Zdravotní stav nositele a užívané léky

Ve výše uvedených případech se nejedná o vadu šperku a nevzniká důvod k reklamaci a šperk stačí nechat odborně vyčistit.

A.4. Mechanickým poškozením, například při nevhodném zacházení, upadnutím šperku a poškození drahokamů jako důsledek takového zacházení. Ani v tomto případě se nejedná o vadu šperku a nevzniká důvod k reklamaci

Správné zacházení se šperky

Šperk je křehký umělecký předmět, který může být nežádoucím zacházením nevratně poškozen. S ohledem na to Vám důrazně doporučujeme dbát při jeho nošení a dalším zacházeni s ním níže uvedených pokynů.

A.5 Šperk odkládejte při jakékoli domácí práci či fyzické aktivitě. Vyhnete se tak mechanickému či chemickému poškození šperku, zejména poškrábání, přetržení očka, nebo uštípnutí, prasknutí nebo jiné mechanické poškození kamene, popřípadě vypadnutí kamene z důvodů poškození obruby a krapen, které drží kámen na svém místě.

A.6 Šperky nevystavujte působení chemických látek, čisticích a kosmetických přípravků, jako jsou např. lak či barva na vlasy, krém, séra, emulze, oleje, pěna do koupele. Šperkům také nesvědčí chlorovaná, slaná či silně mineralizovaná voda. Chraňte šperky také před náhlými změnami teplot.

A.7 Šperky vždy odkládejte před kuchyňskými pracemi, mytím nádobí, sportovní aktivitou, koupelí, sprchou, saunou, návštěvou kryo-komory, solné jeskyně, koupáním v moři a podobně

A.8 Velmi doporučujeme šperky odkládat na noc. Zabrání se tím nechtěnému poškození šperku během spánku atd.

A.9 Šperky vždy odkládejte z dosahu dětí a domácích zvířat.

A.10 Šperky ukládejte tak, abyste zabránili jejich kontaktu s tvrdými, drsnými a ostrými předměty včetně kontaktu mezi jednotlivými šperky samotnými. Předejdete tak jejich poškrábání či jinému poškození.

Specifika některých druhů šperků

A.11 Perly jsou vytvářeny ústřicemi (mořské perly) a perlorodkami (sladkovodní perly). Je proto zcela přirozené, že obsahují různé nerovnosti, tvarové asymetrie a odlišné barevné odstíny. Tato přirozená specifika nejsou důvodem k reklamaci. Perly dlouhodobě nevystavujte světlu ani příliš nízkým či vysokým teplotám. Striktně se vyvarujte kontaktu perel s vodou, čisticími prostředky, kosmetickými přípravky, šampony, krémy, séry, emulzemi a podobně. Pokud perly vystavíte zdroji tepla (fén, topení, sauna, horské slunce) bude to mít negativní vliv na jejich lesk. Perlám nesvědčí ani dlouhodobější kontakt s lidským potem. Výrazně nežádoucím prostředím je bazén, sauna i kryosauna/polárium/solná jeskyně, mořská voda, horské slunce. Pro vyčistění perel použijte pouze jemný lehce navlhčený hadřík nebo je nechte odborně vyčistit.

A.12 Děti nikdy nenechávejte se šperky bez dozoru. Obsahují malé části, které mohou být polknuty nebo vdechnuty.

B/ KOŽENÉ VÝROBKY

Naše výrobky jsou ušity jednotlivě, v České Republice z vysoce kvalitní italské usně, vyrobené bez uhlíkové stopy (hovězí Nappa)

Podšívky jsou ze směsového materialu bavlna/polyester, vyrobeného v ČR ve firmě Hedva.

Jak pečovat o kožené výrobky

B1 Kožeté tašky, pouzdra atd chraňte před nepříznivým počasím i chemikáliemi

Jemný deštík, nebo běžné letní slunce kabelky samozřejmě neohrozí. Braňte je ale před prudkými lijáky, silnými mrazy nebo dlouhodobým pobytem na slunci. Přílišná vlhkost kabelkám nesvědčí, protože může vést k deformaci jejich tvaru i barvy. V případě, že vám kabelka zmokne, co nejdříve ji vysušte. Nechejte ji vyschnout přirozeně při pokojové teplotě. Nesnažte se vše urychlit sušením na přímém slunci, nebo blízko topení, nebo otevřeného ohně. Po úplném vyschnutí kabelku ošetřete přípravkem k tomu určeným např. https://eshop.geminiplus.cz/for-my-bags-only-care-emulze-100-ml

Nevystavujte kabelku/tašku mrazu, mráz způsobuje popraskání vnějšího materiálu. Takto poškozená kabelka/taška nebude uznána jako oprávněná reklamace

Dejte pozor na vylití tekutých nápojů nebo parfémů, může to způsobit nenávratné poškození podšívky i celé kabelky.

B2 Pokud je třeba tašku/kabelku čistit, použijte pouze a jedinně specializované přípravky na kůži typu Nappa /hladké usně. Speciální přípravky zakoupíte ve specializovaných obchodech a na internetu. například: https://eshop.geminiplus.cz/for-my-bags-only-clean-pena-125-ml

Nikdy nepoužívejte: jakékoliv mýdlo či přípravky na boty

B3 Kabelky skladujte odděleně od sebe tak, aby se např. tmavá barva kabelky nemohla obtisknout na kabelku světlé barvy. Kabelky doporučujeme vycpat buď látkou nebo papírem, aby jste předešli pomačkání nebo jiné deformaci. Je velmi vhodné kabelky uschovat v textilních sáčcích.

B4 Mechanické poškození - v kabelkách nenoste ostré předměty jako nůžky nebo nože, protože by mohlo dojít k poškození podšívky. Zipy zavírejte a otevírejte plynule bez trhavých pohybů a bez použití velké síly.

Dejte též pozor při odkládání kabelky na drsné povrchy, které mohou poničit spodek kabelky Mechanické poškození kabelky (včetně zipů) může být důvodem pro zamítnutí reklamace.

B5 Kabelky nepřetěžujte - nosnost velkých tašek typu "shoper" je maximálně cca 2 kg

Článek 5 Práva Spotřebitele z vad zakoupeného zboží

5A/ Právo Spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má výrobek při jeho převzetí Spotřebitelem, byť se projeví až později. Právo Spotřebitele založí i později vzniklá vada, pokud ji společnost způsobila porušením své povinnosti.

5B/ Odpovědnost společnosti za vady se nevztahuje na mechanická poškození a znehodnocení výrobku nevhodným zacházením, jímž se rozumí zejména zacházení v rozporu s pokyny popsanými shora v čl. 4 - A a B těchto VOP.

5C/ V případě provedení úprav nebo oprav výrobku mimo servisní oddělení společnosti zaniká odpovědnost společnosti za vady výrobku..

5D/ Pokud jde o vadu výrobku zakoupeného na základě Kupní smlouvy, je spotřebitel povinen reklamovat ji bez zbytečného odkladu poté kdy ji zjistil, resp. při dostatečné péči a včasné prohlídce zjistit mohl, s tím, že uplatnit práva z odpovědnosti za vady je spotřebitel oprávněn tehdy, pokud se vada vyskytne v době 24 měsíců po převzetí výrobku spotřebitelem.

5E/ Práva z odpovědnosti za vady v záruční době 24 měsíců od koupě - tj. právo na :                                                                   a/bezplatné odstranění vady, je-li vada odstranitelná, nebo                                                                                   b/výměnu vadného zboží za bezvadné, resp.               výměnou vadné části zboží, je-li vadná jen jeho část         c/poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny, nebo               d/odstoupení od smlouvy a vrácení vadného zboží Společnosti oproti vrácení zaplacené ceny,

5F/ K řádnému uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o nákupu/kupní smlouvu/smlouvu o dílo/doklad o zaplacení a uplatnit reklamaci včas v záruční době 24 měsíců od koupě.

5G/ Dle zákona č. 634/1992 Sb. platí, že Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamace se považuje za vyřízenou dnem odeslání a oznámením této skutečnosti emajlem. Prosím přečtěte si  Reklamační Řád

5H/ V případě nesouhlasu s vyřízením reklamace je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, jako na subjekt oprávněný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. email: adr@coi.cz; www. adr.coi.cz.

Článek 6 Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu

6A/ Kupující má právo na vrácení zboží zakoupeného přes webovou stránku anavieshop.com tj. odstoupit od Smlouvy o koupi zboží uzavřené prostřednictvím webové stránky (prostředků komunikace na dálku) bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být kupujícím odesláno ve formě vyplněného formuláře, který najde zde na konci a též v reklamačním řádu, ve lhůtě uvedené v předchozí větě na určenou e-mailovou adresu eshopu anavieshop@email.cz

6B/ V případě, kdy kupující odstoupí dle předchozího odstavce od Smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do 14 dnů od zpětného převzetí zboží za předpokladu, že výrobek je nenošen a v bezvadném stavu, zabalen v původním balení a zabezpečen pro přepravu zpět. Zboží bude vyzvednuto přepravcem v dohodnutém termínu a odesláno zpět prodávajícímu. Náklady na přepravu budou odečteny od vratné částky za zboží.

6C/ Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím kupujícím. Prodávající uplatní nárok na Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu.

6D/ Prodávající může zamítnout odstoupení od Smlouvy kdykoli v případě, kdy došlo ke snížení hodnoty zboží, poškození zboží. Za snížení hodnoty zboží se považuje zboží vykazující jakoukoli vadu, ať už mechanickou, optickou či jinou ve srovnání se zbožím novým.Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

6E/ Kupující je tímto informován, že balení, odeslání a zpětné převzetí bude zaznamenáno pro případný budoucí spor.

6F/ Spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu přísl. ustanovení Občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo specielně upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6G/ Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky v nepoužitém stavu. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, má prodávající právo odečíst hodnotu daru/ů od vrácené peněžní částky.

Článek 7 Kontaktní údaje prodávajícího

Kontaktními údaji prodávajícího jsou: e-mail: anavieshop@email.cz

Článek 8 Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Spotřebitele získané v rámci uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo, v souvislosti s nimi, či poskytnuté Společnosti jinak, bude Společnost zpracovávat v souladu s nařízením EU č. 2016/679. Další informace o právech Spotřebitele, jakožto subjektu údajů a informace o účelu, způsobu, rozsahu a lhůtách zpracování jsou k dispozici zde GDPR/DATA PROTECTION

Článek 9 Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího www.anavieshop.com v den uzavření Smlouvy.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi společností a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

Spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, jako na subjekt oprávněný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. email: adr@coi.cz; www. adr.coi.cz.

Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky zejména zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 21.10.2022 


General Terms & Conditions     (hereinafter referred to as T&C) 

INTRODUCTION

These T&C are valid for the seller's online store, which is operated on a website located at the internet address www.anavieshop.com (hereinafter referred to as "website" or "web interface")

The operator, owner and administrator of the website is the company Cosmoincentive s.r.o., REG: 26167832, with its registered office seat at Charvatova 3, Prague 1, 110 00, registered in the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, section C, entry 76349 (hereinafter referred to as the company or seller).

Article 1 Basic provisions

1.A/ A consumer or customer or buyer is a person who, outside the scope of his business activity and independent performance of his profession, concludes a contract with the company or otherwise deals with it. Rights and obligations not expressly regulated by these T&C are governed by the provisions of relevant legislation, in particular Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the "Civil Code").

In relation to the buyer, the company is not bound by any codes of conduct within the meaning of § 1826 paragraph 1 letter e) of Civil Code.

1.B/ purchase contract or Contract for work (order in electronic form) means the purchase or ordering of product in the anavi.com e-shop, as well as the creation of product to order, whereby the company transfers ownership of the product to the customer and the obligation of the orderer (customer) is to pay for it to the company agreed price, according to the set conditions. The purchase contract - the order must be concluded in electronic-written form. By confirming and sending the order by the seller, the Contract is concluded.

1.C/ The concluded Contract will be stored with the seller and the buyer has access to it for a period of three years from the date of conclusion of the Contract. The contract is concluded exclusively in the Czech language.

1.D/ The condition for the validity of the electronic order/contract is the completion of all data and requirements prescribed by the form. The buyer is responsible for the correctness of the completed data and bears all risks associated with the data he entered when ordering the goods.

1.E/ The sale of goods through the e-shop website anavieshop.com is offered by the seller as part of its retail activity and is not intended for the sale of goods to resale as part of the buyer's business activity. The seller does not take orders/sale from/to wholesalers or distributors.

1.F/ All presentation of products located in the web interface of the anavieshop.com store is of an informative nature. 

1.G/ By sending an electronic order, the buyer orders the goods from the seller, who, based on this order, assigns production to third parties. In some cases, the goods are also in stock and will be sent after receipt of payment to the seller's account. In some cases, the goods are offered as unique and one original piece.                                                                                             

Article 2 Delivery of goods, Delivery times, delivery fees, packaging/gift wrap                                                                     

2.A-1/ solid gold jewelry - the delivery time is about 3-4 weeks from receipt of payment to the seller's account. In exposed periods such as Christmas, Valentine's Day, the delivery time may be longer. The deadline for dispatch may be extended, proportionate to the circumstances, if the delay is caused by force majeure or circumstances beyond the fault of the seller                                                                2.A-2/ jewelry with cut gems - delivery time is approx. 5-6 weeks from receipt of payment to the seller's account. In exposed periods such as Christmas, Valentine's Day, the delivery time may be longer. The deadline for dispatch may be extended, proportionate to the circumstances, if the delay is caused by force majeure or circumstances beyond the fault of the seller

2.B/ Other products will be distributed within two work days

2.C/ Postage as well as gift wrapping of jewellery is free. We exclusively use the contractual partner DHL or Czech Post to send jewellery, even for returns. (other methods can be added)

2.D/ Postage of other products is free of charge, gift wrapping costs Eur 15.-

2.E/ If, for reasons on the part of the buyer, it is necessary to deliver the goods repeatedly, the buyer is obliged to pay the costs associated with the repeated delivery of the goods.

2.F/ The buyer agrees that the seller will provide the selected carrier with data relating to the buyer, to the extent necessary for the proper delivery of the goods or for pick up by returns.

Article 3 Methods of payment

The seller requires payment of the full purchase price at the same time as sending the order. After payment, a invoice for payment will be issued and sent electronically to the buyer.

3.A/ by online payment to the seller's bank account number: 2141074002/5500, maintained at Raiffeisen Bank. The order number is indicated as a variable symbol and musst be included

3.B/ by secured online payment via credit or debit card

3.C/ payment with a gift voucher issued by the seller (see separately "Gift vouchers") Dárkový Poukaz/Gift Voucher

3.D/ in cash (only in Prague or upon agreement)

Article 4 Materials used and related notices

A/ JEWELLERY

A.1 Jewellery is made of gold , precious stones and natural pearls and is marked with valid marks of the Czech Hallmark Office, which prove that it is made of declared materials that correspond to valid European standards.

A.2 When wearing jewellery, some people may experience an allergic reaction to gold , which is mainly manifested by a change in skin color or a rash around the place of wear. This phenomenon is not caused by a maternal defect or jewellery, and the company bears no responsibility for it. In the event of an allergy, we recommend visiting a doctor.

A.3 As a result of external influences acting on the piece of jewellery, some of its parts may temporarily change their original color. 

The cause may be:

*Jewellery contact with cleaning agents

*Jewellery contact with cosmetic products

*Health status of the wearer and medications used

In the above-mentioned cases, it is not a defect of the jewellery and there is no reason for a complaint or return, and it is enough to have the jewellery professionally cleaned.

A.4  By mechanical damage, for example during improper handling, falling of the jewellery and damage to the gems as a result of such handling, in this case, it is not a defect in the jewellery and there is no reason for a complaint or return.

Proper handling of jewellery 

Jewellery is a fragile art object that can be irreversibly damaged by improper handling. With this in mind, we strongly recommend that you follow the instructions below when wearing it and handling it further.

A.5 Put the jewellery away during any demanding housework - for example cleaning or cooking or physical activity. In this way, you will avoid mechanical or chemical damage to the jewellery, especially scratches, chain breaks, pinching or falling out of the stone due to damage to the bezel and drips that hold the stone in place.

A.6 Do not expose the jewellery to chemical substances, cleaning and/or cosmetic products, such as e.g. varnish or hair dye, creams, serums, emulsions, skin oils. Chlorinated, salty or strongly mineralized water is also not suitable for jewellery. Also protect the jewellery from sudden changes in temperature.

A.7 Always put jewellery away before cooking, sporting activities, baths, showers, saunas, visits to cryo-chambers, salt caves, swimming in the sea and similar.

A.8 We highly recommend putting the jewellery away overnight. This prevents unwanted damage to the jewellery during sleep.

A.9  Always keep jewellery out of the reach of children and pets.

A.10 Store jewellery in such a way as to prevent contact with hard, rough and sharp objects, including contact between individual pieces of jewellery. This will prevent them from being scratched or otherwise damaged.

Specifics of certain types of jewellery

A.11 Pearls are made by oysters (sea pearls) and nacre (freshwater pearls). It is therefore quite natural that they contain various irregularities, shape asymmetries and different color shades. These natural specifics are not grounds for complaint. Do not expose pearls to light or too low or high temperatures for a long time. Strictly avoid contact of pearls with water, cleaning products, cosmetics, shampoos, creams, serums, emulsions, skin oils, and similar. If you expose the pearls to a heat source (hair dryer, heater, sauna, mountain sun), this will have a negative effect on their shine. Long-term contact with human sweat is not good for pearls, either. A swimming pool, sauna and cryosauna/polarium/salt cave, seawater, mountain sun are clearly undesirable environments. To clean the pearls, use only a soft, slightly damp cloth or have them professionally cleaned.

A.12 Never leave jewellery unattended with children and/or any pets. They contain small parts that can be swallowed or inhaled.

B/ LEATHER PRODUCTS                                                                

Our products are individually sewn in the Czech Republic from high-quality Italian leather, produced without a carbon footprint (Nappa)  The linings are made of a cotton/polyester blend, made in the Czech Republic by company Hedva.

How to care for leather products

B1 Protect leather bags, cases, etc. from adverse weather and chemicals

Of course, light rain or normal summer sun will not harm the handbags. But protect them from heavy downpours, severe frosts or prolonged exposure to the sun. Excessive moisture is not good for handbags, as it can lead to deformation of their shape and color. If your purse gets wet, dry it as soon as possible. Let it dry naturally at room temperature. Don't try to speed things up by drying in direct sunlight, or near a heater or open flame. After complete drying, treat the handbag with a product intended for this, e.g.https://eshop.geminiplus.cz/for-my-bags-only-care-emulze-100-ml

Do not expose the handbag/bag to frost, the frost causes cracking of the outer material. A purse/bag damaged in this way will not be recognized as a valid claim

Be careful about spilling liquid drinks or perfumes, this can cause irreversible damage to the lining and the entire handbag.

B2 If the bag/purse needs to be cleaned, use only specialized products for Nappa/smooth leather. You can buy special preparations in specialized stores and on the Internet. for example:  https://eshop.geminiplus.cz/for-my-bags-only-clean-pena-125-ml

Never use: any soap or shoe products.

B3 Store the handbags separately so that, for example, the dark color of the handbag cannot be printed on the light-colored handbag. We recommend stuffing the handbags with either fabric or paper to prevent wrinkles or other deformation. It is very convenient to store handbags in textile bags.

B4 Mechanical damage - do not carry sharp objects such as scissors or knives in handbags, as this could damage the lining. Close and open zippers smoothly without jerky movements and without using a lot of force.

Also, be careful when placing the handbag on rough surfaces, which can damage the bottom of the handbag. Mechanical damage to the handbag (including zippers) may be grounds for rejecting the claim.

B5 Do not overload handbags - the load capacity of large "shopper" type bags is a maximum of approx. 2 kg

Article 5 Consumer rights from defects in purchased goods

5A/ The consumer's right from defective performance is based on the defect that the product has when the consumer takes it over, even if it becomes apparent only later. The consumer's right will also be established by a defect that arose later, if the ccmpany caused it by breaching its duty.

5B/ The company's responsibility for defects does not apply to mechanical damage and deterioration of the product due to inappropriate handling, which is understood in particular to handle in violation of the instructions described above in Articles 4 A and B of these Terms and Conditions.

5C/ In the event that product is modified outside the company's service department, the company's responsibility for any product defects ceases.

5D/ In the case of a defect in the product purchased based on the Purchase Agreement, the consumer is obliged to complain about it without any delay after discovering it, or with sufficient care and a timely inspection could find out, with the fact that the consumer is entitled to exercise rights from liability for defects if the defect occurs within 24 months after the consumer took over the product.                                                                                             

5E/ Rights from liability for defects within 24 month after the purchase, i.e. the right to:                                                         a/free removal of the defect, if the defect can be removed, or                                                                                       b/ exchange of defective goods for defect-free ones, or by replacing a defective part of the goods, if only part of it is defective                                                                              c/providing a discount from the purchase price, or            d/withdrawing from the contract and returning the defective goods to the company in exchange for a refund of the price paid.

5F/ In order to make a proper claim, you must submit a proof of purchase/purchase contract/contract for work/proof of payment and apply the claim in time (within 24 month after the purchase)

5G/ According to Act No. 634/1992 Coll. it applies that the company decides on the complaint immediately, in complex cases within 3 working days. This period does not include the time appropriate for the type of product or service required for a professional assessment of the defect. The complaint, including the removal of the defect, must be processed without undue delay, no later than 30 days from the date of application of the complaint. The complaint is considered settled on the day of dispatch, and notification of this fact by email. Please read Return Policy

5H/ In case of disagreement with the handling of the complaint, the consumer is entitled to turn to the Czech Trade Inspection, as an entity authorized to resolve consumer disputes out of court in the sense of Section § 20d et seq. Act No. 634/1992 Coll. Email: adr@coi.cz; www. addr.coi.cz. Article 6 Return of goods - withdrawal from the contract without giving a reason                                       6A/ The buyer has the right to return goods purchased via the anavieshop.com website, i.e. to withdraw from the Contract for the purchase of goods concluded via the website (means of remote communication) without giving a reason, within 14 days of receiving the goods. The notice of withdrawal from the Contract must be sent by the buyer in the form of a completed form, which can be found at the end and also in the complain procedure, within the period specified in the previous sentence, to the specified e-mail address of the seller anavieshop@email.cz                             6B/ In the event that the buyer withdraws from the Agreement in accordance with the previous paragraph, the seller will return the funds received from the buyer no later than 14 days after taking back the goods, only if jewelry/s are unworn and in perfect condition, packed in the original packaging and secured for return shipping. The goods will be picked up by a shipment company on the pre-agreed date and sent back to the seller. The cost for the return shipment will be deducted from the returned amount.      

6C/ The buyer is responsible to the seller for the reduction in the value of the goods that occurred as a result of handling these goods by the buyer. The seller shall claim compensation from the buyer by sending him the funds received from the buyer for the purchase of goods minus the compensation.

6D/ The seller may refuse to withdraw from the Contract at any time in the event of a decrease in the value of the goods or damage to the goods. A reduction in the value of goods is considered to be goods showing any defect, be it mechanical, optical or otherwise, compared to new goods. The buyer cannot withdraw from the Contract or demand the delivery of a new item if he cannot return the item in the condition in which he received it.

6E/ The buyer is hereby informed that the packaging, shipment and return will be recorded for any future dispute.

6F/ The consumer acknowledges that it is not possible in the sense of acc. the provisions of the Civil Code, among other things, to withdraw from the purchase contract for the supply of goods that have been specially modified according to the wishes of the consumer or for his person.

6G/ The consumer acknowledges the fact that if gifts are provided with the goods, a gift contract is concluded between the seller and the buyer with the condition that if the consumer's right to withdraw from the purchase contract is used, the gift contract becomes ineffective and the consumer is obliged to with the returned goods, return the related gifts provided. If these are not returned or are returned used, demaged or similar, the seller has the right to deduct the value of the gift/s from the returned amount.

Article 7 Contact details of the seller

The seller's contact details are: e-mail: anavieshop@email.cz

Article 8 Protection of personal data                                       The company will process the consumer's personal data obtained as part of the conclusion and performance of the Purchase Agreement or the Work Contract, in connection with them, or otherwise provided to the company, in accordance with EU Regulation No. 2016/679. Further information on the rights of the consumer as a data subject and information on the purpose, method, scope and time limits of processing are available here GDPR/DATA PROTECTION

Article 9 Final provisions

These terms and conditions of the seller apply in the wording stated on the seller's website www.anavieshop.com on the date of conclusion of the Agreement. Relations and any disputes that arise based on the Agreement will be resolved exclusively according to the law of the Czech Republic and will be resolved by the relevant courts of the Czech Republic. Any disputes between the company and the buyer can also be resolved out of court. In such a case, the buyer-consumer can contact the subject of out-of-court dispute resolution, which is, for example, the Czech Trade Inspection. 

The consumer is entitled to turn to the Czech Trade Inspection as an entity authorized to resolve consumer disputes out of court in the sense of Section 20d et seq. Act No. 634/1992 Coll. Email: adr@coi.cz; www. addr.coi.cz. 

Legal relationships not regulated by these General Terms and Conditions are governed by the generally binding legal regulations of the Czech Republic, in particular Act No. 89/2012 Coll. as amended. These T&C take effect on  21.10.2022