VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A INFORMACE                  O DÁRKOVÉM POUKAZU dále jen DP

 1. Dárkový Poukaz může být využit jako vhodný dárek při různých příležitostech, např. pro blízkou osobu, obchodní partnery, zaměstnance, apod.
 2. Platnost DP je 1 rok od data vystavení.
 3. Uplatnění DP probíhá tak, že uplatnitel/držitel DP kontaktuje anavi eshop na emajlu info@anavieshop.cz a sdělí, že má v úmyslu uplatnit DP číslo ..........
 4. Prodávající ověří platnost DP a pokud je vše v pořádku komunikuje s uplatnitelem, jakým způsobem si přeje DP uplatnit.
 5. Pojmem DÁRKOVÝ POUKAZ (dale jen DP) se rozumí produkt sestávající z předplaceného poukazu na nákup zboží v anavieshop.com
 6. Pojmy "kupující/držitel" se rozumí smluvní strana, která získala DP a hodlá ho uplatnit.
 7. Držitel DP může, ale nemusí, být kupujícím DP
 8. DP je možné uplatnit jen jednou. To znamená, že o rozdíl mezi hodnotou poukázky a hodnotou vaší objednávky přijdete. Vyberte si tedy raději ještě jeden produkt navíc a využijte poukázku naplno. Doplatek do výše částky za Vámi zvolené zboží je možny po domluvě s anavi eshopem.
 9. Hodnotu DP lze použít pouze na jeden nákup, jednou
 10. Na DP se nevztahuje záruka zpětného odkupu, nelze ho vyměnit ani za něj vrátit peníze, není možné na niěj dobít peníze a nelze ho vyměnit za hotovost ani převést jeho hodnotu na účet.
 11. Za ztracený nebo ukradený DP se peníze nevrací ani nevzniká nárok na jinou náhradu.
 12. Prodávající neposkytuje ve vztahu k tomuto DP žádné záruky, výslovně ani implicitně, a je zproštěn jakékoliv záruk v nejvyšší možné míře.
 13. Držení a uplatnění DP představuje přijetí našich obchodních podmínek a reklamačního řádu. Reklamační Řád
 14. DP není regulovaný produkt a neřídí se proto nařízeními o elektronických penězích nebo nařízeními o platebních službách, nemáte nárok na vrácení částky zůstatku DP.
 15. DP je možno uplatnit i jako částečnou úhradu na eshopu anavieshop s tím, že rozdíl je možno doplatit bankovním převodem, nebo odečtením hodnoty DP.
 16. Prodávající si vymezuje právo na omezení nebo ukončení platnosti DP, je-li k tomu okolnostmi donucen, například v případě "force majeure"
 17. DP je přenosný v tom smyslu, že konečnéhý příjemce/obdarovaný je prodávajícímu neznám až do uplatnění konkrétního DP. Při předávání DP je kupující/předávající povinen informovat nového držitele DP o všeobecných podmínkách používání
 18. Každý DP má jedinečné identifikační znaky a bez těchto znaků není DP platný
 19. Použití a uplatnění DP vydaného prodejcem je zamýšleno výhradně na nákup v eshopu anavieshop.com. Jakékoliv jiné použití není dovoleno.
 20. DP nelze směnit ani prodat a nezakládá nárok na výplatu jakékoli peněžní odměny či náhrady.
 21. DP nesmí být pozměňěn ani jinak upravován.
 22. DP může být vydán v elektronické podobě, stejně tak jako v papírové, dárkové podobě
 23. Jakmile platnost DP vyprší, nebude možné DP využít. Na vrácení peněz nemáte nárok.                                    Stížnosti a spory
 24. Před zahájením případných soudních řízení se pokusíme najít smírné řešení. Evropská komise nabízí platformu pro alternativní řešení sporů, kterou můžete navštívit na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm                            
 25. Prodejce jako správce údajů přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně uživatelských dat při nákupu DP prostřednictvím naší online platformy. Všechny osobní údaje, které shromažďujeme, jsou používány pouze zákonným způsobem a v souladu s nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679).
 26. Přečtěte si prosím jak nakládáme s Vašimi daty zde  GDPR/DATA PROTECTION
 27. Pokud změníte ohledně pořízení DP můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od data nákupu. Za odstoupení od smlouvy v této lhůtě vám nebude účtován žádný poplatek. Peníze, které jste zaplatil/a Vám do dvou tydnu v plné výši vrátíme na Váš bankovní účet
 28. Peníze je možné vrátit výhradně osobě, která DP zakoupila.