JAK NAKUPOVAT

KLIKNĚTE NA

položku

na košík vpravo nahoře

objednat

vyplňte všechny údaje

pokračovat

pokračovat

zvolte platební metodu, pak pokračovat

zkontrolujte údaje, pokud je něco nesprávně, vratte se v krocích a opravte, pokud vše souhlasí, vyplňte políčko "doplňující informace" kde u šperků uvědte, zda si přejete bílé, nebo žluté zlato, v lesklé nebo matné úpravě. Pokud nevyplníte nic, produkt bude vyroben v parametrech v jakých je popsán v eshopu.

zaškrtněte souhlas s podmínkami

zaškrtněte pokud si přejete dostávat informace o slevách, nových krásných věcech, pozvánky na akce, soutěže a podobně

Obdržíte potvrzení objednávky a fakturu, popřípadě výzvu k platbě emajlem. Po připsání peněz na účet zadáváme šperk do výroby, ostatní produkty expedujeme do dvou pracovních dnů

Už se můžete těšit!

HOW TO SHOP

CLICK ON:

the item

to the basket at the top right

order

fill in all data

continue

continue

choose a payment method, then continue

check the data, if something is incorrect, go back through the steps and correct if everything agrees, fill in the "additional information" box, where you indicate - if you are buying jewelry - whether you want white or yellow gold, in a shiny or matte finish, gift wrap or any other request or info.If you do not fill in anything, the jewelry will be made in the parameters described in the e-shop.

tick the agreement with the terms

tick if you wish to receive information about discounts, new beautiful things, invitations to events, competitions and etc.

You will receive an order confirmation and an invoice, or a request for payment by emailAfter crediting the money to our account, we enter the jewelry into production or we distribute the other goods (bags etc) with in two work days.

Look forward to receive your package!