ORIGINÁLNÍ ZLATÉ PRSTENY  

zlaté prsteny s drahokami a polodrahokami-originální design a ruční výroba-svatební dárky-dárky k výročí-šperky s perlami-citrýny-ametysty-vltavíny-onyx-jadeit
zlaté prsteny s drahokami a polodrahokami-originální design a ruční výroba-svatební dárky-dárky k výročí-šperky s perlami-citrýny-ametysty-vltavíny-onyx-jadeit

PRSTENY S PERLAMI, VLTAVÍNEM, GRANÁTY, CITRÍNEM, AMETYSTEM

Kategorie

JAK ZJISTIT VELIKOST PRSTENU?

Rádi byste koupili nebo objednali prsten a potřebujete určit správnou velikost? Jak zjistit velikost prstenu? Jedná se vždy o ten vnitřní rozměr. V EU jsou nejběžnější velikosti dámského prsteníčku mezi 52 až 55 Ideálně si nechte velikost změřit přímo u odborníka, zvláště pokud vybíráte svůj první prsten a měříte velikost svépomocí, snadno se můžete splést. Velikost prstu se mění podle teploty i denní doby, měřte ho proto během dne za pokojové teploty. Pro jistotu opakujte měření 3× nebo 4×.. Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, sáhněte po té menší. Prsten lze poměrně jednoduše zvětšit. Široké prsteny většinou sedí těsněji než tenké kroužky. Při rozhodování mezi dvěma velikostmi v tomto případě radši zvolte tu větší. Máte-li velké klouby, při měření na to myslete. Je důležité, abyste prsten mohli pohodlně přetáhnout přes kloub. Možná vám bude volnější, ale určitě nesklouzne.                                         Zde několik rad a doporučení:                                           a/ Osobní měření u profesionála - zajděte do kteréhokoliv klenotnitví a požádejte zda by Vám mohli změřit velikost, měří se to pomocí speciálních měřících kroužků, tak přesně zjistíte, jakou velikost potřebujete. Zvolte tu, kdy kroužek sedí natěsno, ale jde přetáhnout přes kloub          
b/ Měření podle padnoucího prstenu - i v případě, že máte k dispozici jiný prsten požadované velikosti, doporučujeme ještě nechat prsten přeměřit v klenotnictví, kde pomocí tzv. trnu přesně zjistí velikost prstenu.                                                                                       c/ V případě dárku je nejjednodušší půjčit si na chvilku prsten obdarovaného a změřit jeho vnitřní průměr pravítkem. Do objednávky pak stačí uvést průměr prstenu v milimetrech. Případně si můžete vytisknout tuto jednoduchou pomůcku a porovnat který kroužek přesně kopíruje vnitřní obvod prsten                                            

HOW TO MEASURE THE SIZE OF A RING?

Would you like to buy or order a ring and need to determine the right size? How to determine the size of the ring? This is always the inner dimension. In the EU, the most common sizes of women's rings are between 52 and 55 Ideally, have the size measured directly by an expert, especially if you are ordering your first ring and measure the size yourself, you can easily get confused. The size of your finger varies with temperature and time of day, so measure it during the day at room temperature. To be sure, repeat the measurement 3 × or 4 × .. If you decide between two sizes, reach for the smaller one. The ring can be enlarged relatively easily. Wide rings usually fit tighter than thin rings. When deciding between two sizes, choose the larger one in this case. If you have large joints, keep this in mind when measuring. It is important that you can comfortably pull the ring over the joint. You may be looser, but it certainly won't slip.                                                       Here are some tips and recommendations:                               a / Personal measurements at a professional - go to any jewelry store and ask if they could measure your size, it is measured using special measuring rings, so you can find out exactly what size you need. Choose the one where the ring sits tightly but can be pulled over the joint                                      b/ Measurement according to a fitting ring - even if you have another ring of the required size, we recommend having the ring re-measured in a jewelry store, where it uses the so-called mandrel to determine the exact size of the ring.                                                                                                                             c / In the case of a gift, it is easiest to borrow the recipient's ring for a while and measure its inner diameter with a ruler. It is then sufficient to state the diameter of the ring in millimeters in the order. Alternatively, you can print out this simple tool and compare which ring exactly copies the inner circumference of the ring