PERLY 

CO JE TO PERLA?

Perla je malý lesklý kulovitý předmět vzniklý uvnitř ústřice nebo perlorodky. Stejně jako perlorodky jsou i perly tvořeny vrstvami uhličitanu vápenatého. Ideální perly jsou dokonale kulaté a hladké, většina přírodních perel však vzniká v různých nepravidelných tvarech a barvách (barokní perly, raritní).

PŘÍRODNÍ PERLY

vznikají, pokud do schrány ústřice vnikne cizí tělísko - např. zrnko písku. To vyvolá obrannou reakci ústřice, která začne vylučovat perleťovou hmotu usazující se na cizím tělese. V jedné ústřici může růst současně pouze jedna perla. A právě prostředí, ve kterém se perly rodí, ovlivňuje také jejich vzhled. Ač se to laikovi může zdát jako nepodstatný rozdíl, liší se dle toho, zda vznikly ve vodě slané, tedy jako mořské, nebo ve vodě sladké a jsou tedy sladkovodní. Mořské perly jsou na pohled bělejší a lesklejší, avšak abychom měli jistotu původu perly, je nutné použít rentgen, popřípadě se pomocí vrtu podívat přímo do samotné perly. Ty mořské jsou specifické tvrdým jádrem, které je perletí obaleno, sladkovodní, neboli říční perly jsou tvořeny perletí kompletně. Tyto rozdíly jsou dány rozdílným postupem, který je při kultivaci aplikován. Pokud by se vám i přesto, zachtělo skutečně přírodních perel, pak vězte, že ty jsou extrémně vzácné, čemuž odpovídá i jejich cena. Přírodní perly jsou velmi vzácné a více či méně žádané, v závislosti na množství, kvalitě a tvaru perleťové hmoty; lze je koupit převážně na aukcích.

KULTIVACE PEREL

Od té doby můžeme říci, že k tomu, aby měl člověk zrod perly ve svých rukách, využívá metodu kultivace. Laicky řečeno, tedy nespoléháme pouze na přírodu a přírodní vznik perel, který je velmi vzácný a nepředvídatelný, ale pomůžeme vzniknout perle sami. Při tomto procesu se přímo do perlorodky vloží malá část přírodního materiálu, který je postupně, v časovém horizontu několika let obalen perletí. Většina v současnosti prodávaných perel pochází z chovů. Tyto perly vznikají podobně jako perly přírodní s tím rozdílem, že cizí tělísko je do ústřic zavedeno úmyslně. Doba růstu perly se pohybuje od jednoho roku do několika let. K hlavním oblastem chovu perel patří Čína, Japonsko, Tahiti a Vietnam.

Lidé snažili přijít na způsob, jak dopomoci tomu, aby měli vznik perel pod kontrolou. Podařilo se to, ale až v roce 1916.

JAPONEC, KTERÝ STVOŘIL PERLU

Tento postup zní jistě velmi jednoduše, ale nenechte se mást. Lidé se o dnešní kultivaci snažili dle dochovaných záznamů už od starověku. Ten, kdo však zaznamenal jako první reálný úspěch, se jmenoval Kokichi Mikimoto. Japonec, který si nechal patentovat techniku, která dává vzniknout kulatým a tedy kvalitním perlám. Při ní se maličká kulička vloží do pohlavní žlázy ústřice, a následně ji stimuluje k sekreci perleti a vzniku perly. Sekrece perleti má vlastně za úkol chránit měkkýše před tímto cizím předmětem.

Na této metodě pracoval Mikimoto mnoho let a jeho úsilí přišlo několikrát vniveč. Mohly za to kolonie řas, které svými toxiny doslova zdevastovaly jeho ústřice. Přesto však, nebo možná právě proto vytrval a nakonec slavil úspěchy.

Ani po tomto skvělém objevu, však neměly takto vzniklé perly na trhu vyhráno. Lidé je nejprve nepovažovali za pravé, ale odmítali je s tím, že jsou to pouze za napodobeniny. Co je však nakonec přesvědčilo o opaku, byla jejich dostupná cena a také informace, díky kterým se dozvěděli, že ač vznikly díky uměle vpravenému tělesu, jedná se o skutečné perly. Navíc stál za Mikimotou i jeho přítel, slavný Thomas Edison, který velkou měrou přispěl k tomu, že nakonec lidé perly přijali za pravé.

MOŘSKÉ NEBO SLADKOVODNÍ PERLY?

Jako zajímavost je možné uvést, že kultivace perel musí probíhat v jejich přirozeném prostředí. V laboratoři se jim nedaří ani trochu. Moře, jezera a řeky, to jsou ta správná místa, čistota vod je k dosažení skvělé výsledku nezbytná.

Lidstvo bylo ohromeno perlami od doby, kdy je první rybář našel v ústřicích. Věděli jste, že zrození perly je způsobeno obranným mechanismem ústřice? Ano vskutku. Když se do ústřice (nebo měkkýše) dostane trocha písku nebo podobně, začne produkovat mléčnou látku zvanou perleť. Ústřice (nebo měkkýš) obalí vetřelce znovu a znovu a tak se zrodí perla.

Tahitské perly tvoří ústřice černopyská a vyskytují se především v okolí Francouzské Polynésie a Tahiti. Barva je často tmavě zelená.

Kultivované perly rostou na perlových farmách, a proto si dnes můžete koupit pravou perlu za přijatelnou cenu. Mohou mít různé tvary a velikosti, nejvíce ceněné perly jsou zaoblené od moře.

PÉČE O PERLY

O perly je důležité pečovat kvůli jejich organickému původu. Uhličitan vápenatý, tak jako i perly, z kterého jsou stvořeny, je velmi citlivý na sucho, vlhko, kyseliny, pleťové krémy i laky na vlasy. Je proto nezbytné, aby byl šperk uschován na suchém a tmavém místě.

Takovým ideálním místem je uzavíratelná šperkovnice, která má vnitřek potažený látkou. Také je vhodné perlový náhrdelník nasazovat až jako poslední, po ukončení všech kosmetických úprav. V případě nehody je potřeba perly okamžitě otřít navlhčenou látkou anebo je celé rovnou opláchnout čistou vodou, ale za žádných okolností se nesmí čistit chemicky.

Rovněž jsou náchylné na poškrábání ostrými předměty, tudíž je vhodné nenosit je s žádnými jinými šperky. Je však potřeba perlový náhrdelník pravidelně nosit, jelikož jeho kontakt s Vaší pokožkou mu velice prospívá.

DRUHY PEREL

AKOYA (japonsky slaná voda) pocházejí z Číny, Vietnamu či Japonska. Mívají velikost 5 až 9 mm a jejich barva může mít rozličné zbarvení: krémové, růžové, stříbřité nebo zelené. V teplejších vodách při pobřeží Číny mohou perly růst až dvakrát rychleji než v chladnějších japonských vodách.

TAHITSKÉ PERLY jsou produkovány zvláštním druhem ústřic s černými okraji vyskytujícím se v oblasti Francouzské Polynésie. Tyto perly jsou vzácné i proto, že těchto ústřic v chovech přežívá jen malá část. Jednotlivé perly se od sebe navzájem značně odlišují, takže např. pro sestavení náhrdelníku je jich potřeba roztřídit stovky.

PERLY Z JIŽNÍHO PACIFIKU se pěstují v Austrálii, Barmě, Indonésii a dalších sousedních zemích. Obvykle měří 1 cm - 2 cm v průměru a proto se prodávají za vysoké ceny. Jejich zbarvení bývá bílé, žluté, žlutooranžové nebo modravé; navíc mohou mít růžový, zelený nebo modrý nádech.

PERLY MABE mají tvar polokoule což je způsobeno tím, že vznikají usazené uvnitř ústřic na stěnách jejich schránek. Pěstují se v Číně, Japonsku a USA a kvůli svému tvaru se používají především pro výrobu prstenů a náušnic k nimž jsou upevňovány plochou stranou.

SLADKOVODNÍ PERLY jsou produkovány mj. perlorodkou říční. V chovu se používají cizí tělíska menší než v mořských farmách. Sladkovodní perly jsou levnější než mořské, mj. proto, že v jedné perlorodce může růst až 20 perel současně.

ZAJÍMAVOST

Perla Marie Antoinetty

13.1.2021 se ve švýcarské Ženevě se uskutečnila dražba století. Dražila se zde jedna z nejvýznamnějších sbírek královských šperků. Vrcholem dražby byla perla ve tvaru kapky, která patřila francouzské královně Marii Antoinettě. Klenoty francouzské královny Marie Antoinetty zahrnovaly přívěsek s velkou pravou perlou ve tvaru kapky doplněný diamanty, který byl prodán za neuvěřitelných 36 milionů dolarů. Podle aukční síně je to nový rekord. Klenoty se dražily ve švýcarské metropoli Ženevě v aukční síni Sotheby's. Celkem se dražilo 10 šperků. Nejdražším kouskem z královské sbírky je právě perla Marie Antoinetty. Cena se odhadovala na pouhé 2 miliony dolarů, v přepočtu 45 milionů korun. Přívěsek s velkou pravou perlou ve tvaru kapky s diamanty se nakonec vydražil za 32 milionů dolarů, v přepočtu za 736 milionů korun plus poplatky.